აკრძალული ნივთები

ყველა სახის ცალკეული ელემენტი  (ცალკეულ ელემენტში იგულისხმება მაგ: power bank   დასაშვებია ჩაშენებული ელემენტი მაგალითად საათი ან ტელეფონი)

ყველა სახის ცალკეული ელემენტი (ცალკეულ ელემენტში იგულისხმება მაგ: power bank დასაშვებია ჩაშენებული ელემენტი მაგალითად საათი ან ტელეფონი)

ნებისმიერი ტიპის სითხე, ფხვნილი, მაგნიტი

ნებისმიერი ტიპის სითხე, ფხვნილი, მაგნიტი

ცეცხლსასროლი იარაღის ნაწილები და აქსესუარები

ცეცხლსასროლი იარაღის ნაწილები და აქსესუარები

პნევმატური და სათამაშო იარაღი (სათამაშო იარაღი ასევე იგულისხმება საბავშვო სათამაშო იარაღიც)

პნევმატური და სათამაშო იარაღი (სათამაშო იარაღი ასევე იგულისხმება საბავშვო სათამაშო იარაღიც)

CO ბალონები პნევმატური იარაღისთვის

CO ბალონები პნევმატური იარაღისთვის

აირსოფტის თოფები - ელექტრო პნევმატური, ნებისმიერი კალიბრის, ასევე მათი აქსესუარები

აირსოფტის თოფები - ელექტრო პნევმატური, ნებისმიერი კალიბრის, ასევე მათი აქსესუარები

ფეინთბოლის თოფები და მათი აქსესუარები

ფეინთბოლის თოფები და მათი აქსესუარები

ნებისმიერი სახის არომატიზატორი, ე.წ. "ბიო", მაგ.: Zero Gravity და სხვა...

ნებისმიერი სახის არომატიზატორი, ე.წ. "ბიო", მაგ.: Zero Gravity და სხვა...

ნებისმიერი ტიპის ბასრი საგნები, დანები, კასტეტები, არბალეტი, ისრები, მშვილდი და ა.შ

ნებისმიერი ტიპის ბასრი საგნები, დანები, კასტეტები, არბალეტი, ისრები, მშვილდი და ა.შ

"სფრეი", დატუმბული ბალონის ტიპის, ნებისმიერი ნივთიერება

"სფრეი", დატუმბული ბალონის ტიპის, ნებისმიერი ნივთიერება

ფეთქებადი ნივთიერებები ან პროდუქცია (მაგ. სანთებელა, საახალწლო მაშხალა და ა.შ.)

ფეთქებადი ნივთიერებები ან პროდუქცია (მაგ. სანთებელა, საახალწლო მაშხალა და ა.შ.)

პორნოგრაფიული სახის პროდუქცია

პორნოგრაფიული სახის პროდუქცია

ცხოველები, თევზები, ჩიტები, მღრღნელები და ა.შ.

ცხოველები, თევზები, ჩიტები, მღრღნელები და ა.შ.

ტოქსიკური ნივთიერებები

ტოქსიკური ნივთიერებები

ცეცხლსასროლი იარაღები, ოპტიკური სამიზნე

ცეცხლსასროლი იარაღები, ოპტიკური სამიზნე

თუთუნი, ნარკოტიკული ნივთიერებების შემცველი პროდუქცია ან მცენარეები ან მათი თესლი

თუთუნი, ნარკოტიკული ნივთიერებების შემცველი პროდუქცია ან მცენარეები ან მათი თესლი

ე.წ. აზბესტი–ს შემცველობის პროდუქცია

ე.წ. აზბესტი–ს შემცველობის პროდუქცია

ცხოველების ფიტულები, ძვლები, ბეწვი, სპილოს ძვალი და ა.შ.

ცხოველების ფიტულები, ძვლები, ბეწვი, სპილოს ძვალი და ა.შ.

რეალური ფული - მონეტები ან ბანკნოტები ნებისმიერი ქვეყნის

რეალური ფული - მონეტები ან ბანკნოტები ნებისმიერი ქვეყნის

ჟურნალები და კატალოგები

ჟურნალები და კატალოგები

წყალქვეშა ნადირობისთვის სპორტული თოფები და მათი აქსესუარები

წყალქვეშა ნადირობისთვის სპორტული თოფები და მათი აქსესუარები

ნებისმიერი სახის ელექტრო შოკერი

ნებისმიერი სახის ელექტრო შოკერი